domingo, 7 de marzo de 2010

"Desván de los Monjes" por Roberto Varela, conselleiro de "Cultura" da Xunta de Galicia...Lugar: Feira Fitur, Madrid, Xaneiro ano 2010...

Varela... Varela conselleiro de Cultura... da Xunta de Galicia... mmmm... Ese non fora o que dixera aquilo de "Carmiña Burana"...? Non? Como!? Que hai outro? Serán parentes? Ou é que o PP escolle "a los mejores entre los mejores" para esa carteira?

Sexa como sexa Roberto Varela NUNCA lle chamou "Desván de los Monjes" a Sobrado dos Monxes...

Non hai futuro...